Zkratky ve zdravotnictví


HA - hepatitida A nebo hyperaldosteronismus

HAK - hormonální antikoncepce

HAV - virus hepatitidy A

HB - hepatitida B

Hb - hemoglobin

HbA2 - hemoglobin A2

HBcAg - jádrový (core) antigen hepatitidy B

HBeAg - e-antigen hepatitidy B

HbF - hemoglobin F

HbH - hemoglobin H

HBsAg - povrcový antigen hepatitidy B

HBV - virus hepatitidy B

HC - hepatitida C

HCC - hepatocelulární karcinom

HCD - horní cesty dýchací

hCG - lidský choriogonadotropin

HCHTZ - hydrochlorothiazid

HCL - hairy-cell leukaemia
          (vlasatobuněčná leukémie

HCV - virus hepatitidy C

Hcy - homocystein

HD - hepatitida D

HD - Hodgkinova choroba

HDL - high density lipoproteins
          (lipoproteiny o vysoké hustotě)

HDV - virus hepatitidy D

HE - hepatitida E

HELLP - haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet (synrom charakterizovaný hemolýzou, zvyšenou aktivitou jaterních enzymů a trombocytopenií)

HEP - homozygotní forma porphyria cutanea tarda

HEV - virus hepatitidy E

HHV - human herpetic virus (lidský herpetický virus)

Hib - vakcína proti Haemophilus influenzae typu b

HIE - hypoxic-ischemic encephalopathy (hypoxicko-ischemicka encefalopatie)

HIT - heparinem indukovaná trombopenie

HIV - virus lidské imunodeficience


hkt - hematokrit

HLA - human leukocyte antigens (lidské leukocytární antigeny)

HLH - hemofagocytová lymfohistiocytóza

HLK - hypertrofie levé komory

HLP - hyperlipoproteinémie

HN - hypertenzní nemoc

HP - Helicobacter pylori

hPL - human placental lactogen (lidský placentární laktogen)

HPV - human papillomavirus

HRCT - high-resolution computed tomography (počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopnosti)

HRT - hormonální substituční terapie nebo vysoce rozlišující technika

HSCT - haematopoietic stem cell transplantation (transplantace krvetvorných kmenových buněk)

HSG - hysterosalpingografie

HSV - herpes simplex virus

HU - Heat Unit (používá se k označení tepelné odolnosti
pro rentgenové lampy) nebo Hounsfieldovy jednotky

HUS - hemolyticko-uremický syndrom

HVA - kyselina homovanilová

HVLP - Hromadně vyráběný léčivý přípravek

HY - hysteroskopie

Ch

CHE - cholecystektomie nebo cholinesteráza

CHGN - chronická glomerulonefritida

CHH - chronická hepatitida

CHOP - kombinace cyklofosfamid, adriamycin, onkovin, prednizon

CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc

CHRI - chronická renální insuficience

CHSL - chronické selhání ledvin

CHTIN - chronická tubulointersticiální nefritida