Překlady do ukrajinštiny a ruštiny

Rodinná firma s dlouholetou tradicí

Překlady do ukrajinštiny/ruštiny od kvalifikovaných rodilých mluvčích

Překládáme do ukrajinštiny a ruštiny již více než 20 let

OBJEDNAT PŘEKLAD

Obchodní podmínky


Překladatelské služby

  • Překladatelské služby jsou poskytovány na základě e-mailové nebo telefonické objednávky.
  • Cena překladu se řídí platným ceníkem.
  • Platba se provádí po předání vyhotoveného překladu převodem na účet dodavatele či složenkou.
  • Splatnost faktur činí 14 dnů.

Doba dodání

Obvyklá doba dodání jsou 3 dny u textů nepřesahujících 18 NS. V případě, že text překračuje 18 NS, prodlužuje každých dalších 6 NS dobu dodání o jeden den.

Způsob dodání překladu

E-mailem, vypálený na CD ROM, vytištěný na papíře v objednaném počtu kusů.

Důvěrnost informací a zachovaní mlčenlivosti

Překladatel považuje všechny informace obsažené ve výchozím textu a jeho překladu za přísně důvěrné a zachovává o nich naprostou mlčenlivost. Za žádných okolností jich nevyužije na úkor objednavatele nebo třetí strany.

Reklamace

Definování bezvadného překladu

Překlady jsou považovány za bezvadné, pokud nevykazují významové či vážné gramatické chyby.

Postup při uplatňováni reklamace

Pokud není objednavatel s překladem spokojen, má právo uplatnit reklamační nárok do 14 dnů po převzetí překladu od dodavatele. Při reklamaci překladu je objednavatel povinen vyznačit veškeré reklamované vady.

Dodavatel je povinen uvést překlad v co nejkratší lhůtě na vlastní náklady do bezvadného stavu.