Překlady do ukrajinštiny a ruštiny

Rodinná firma s dlouholetou tradicí

Překlady do ukrajinštiny/ruštiny od kvalifikovaných rodilých mluvčích

Překládáme do ukrajinštiny a ruštiny již více než 20 let

OBJEDNAT PŘEKLAD

Home


Co nabízíme?

Rodinná firma byla založena v roce 2003. Od té doby naši rodilí mluvčí ukrajinštiny a ruštiny přeložili nespočet textů z mnoha oborů, včetně zdravotnictví, biochemie, IT, elektroniky, právních a účetních textů a mnoho dalších. Jsme rodilí mluvčí ukrajinštiny a ruštiny s vysokoškolským vzděláním v oborech zdravotnictví, biochemie, IT a elektroniky. Díky dlouholetým zkušenostem a odbornému vzdělání našich rodilých mluvčích jsou naše překlady vždy kvalitní a spolehlivé, bez ohledu na to, zda se jedná o obecné texty, odborné texty nebo vědecké články. Pracujeme s nejmodernějším softwarem a hardwarem, abychom zajistili, že naše překlady budou vždy vysoce kvalitní a profesionální. Převážně využíváme CAT nástrojů (SDL Trados Studio, MemoQ, Memsource), abychom ušetřili čas a náklady našich zákazníků.

Proč si vybrat nás?

Jsme zkušení a renomovaní překladatelé, kteří nabízejí překlady z češtiny a slovenštiny do ukrajinštiny a ruštiny již více než 20 let. Naším cílem je naprosto spokojený zákazník. K našim přednostem patří:

 • Jsme rodilí mluvčí ukrajinského a ruského jazyka
 • Dlouholeté zkušenosti v oboru překladatelství
 • Kontrola i korektura překladů na výstupu
 • Vysoká kvalita překladů
 • Spolehlivost

Nabízíme profesionální překlady do ukrajinštiny a ruštiny v těchto oborech:

Poznámkový blok pro soubory ve formatu .txt WordPad pro soubory ve formatu .rtf Microsoft Word pro soubory ve formatu .doc, .docx Apache OpenOffice.org Writer pro soubory ve formatu OpenDocument – .odt ... Microsoft Excel pro soubory ve formatu .xls, .xlsx Apache OpenOffice.org Calc pro soubory ve formatu .ods, .ots
 • běžné a obchodní
 • technické překlady
 • smluv, právnických, ekonomických a finančních textů
 • www stránek
 • manuálů a příruček
 • zdravotnické dokumentace (chorobopisy, překlady lékařských zpráv a jiné medicínské materiály)
 • mediko-biologických textů
 • expresní překlady
 • ...

Přijímáme objednávky na překlady do ukrajinštiny a/nebo ruštiny v jakémkoliv formátu:

Microsoft PowerPoint pro soubory ve formatu .ppt, .pptx Apache OpenOffice.org Impress pro soubory ve formatu .odp, .odg a .otp Foxit PhantomPDF pro soubory ve formatu .pdf ABBYY FineReader pro rozpoznávání textů v fotografiích, naskenovaných kopiích, souborech PDF SDL Trados Studio – CAT (computer-assisted translation) nástroj pro profesionální překladatele
 • textové soubory (.doc, .docx, .txt, .rtf, .odt, .sxw ...)
 • tabulky Excel a OpenOffice.org Calc (.xls, .xlsx, .ods, .ots)
 • grafické soubory (.tif, .jpg, .png, .gif, .psd ...)
 • prezentace PowerPoint a OpenOffice Impress (.ppt, .pptx, .odp, .odg a .otp)
 • soubory ve formátu pdf , html, php atd.
 • v papírové podobě
 • ...

Pro převod obrázků dokumentů (fotografií, naskenovaných kopií, souborů PDF) do digitálních, editovatelných formátů, používáme technologii ABBYY OCR (ABBYY FineReader). Pro kvalitní rozpoznávání textů ten vyžaduje aby při skenovaní bylo zvoleno DPI 300 (600 pro malý text) a se škálou odstínů šedé. Proto Vás žádáme, abyste při skenování dodržovali tyto požadavky.

Pokud je to možné (a na přání zákazníka), snažíme se zachovat formát překladu stejný, nebo co nejblíže k originálu. K tomu velmi napomáhá použití CAT nástrojů (kromě toho – bude to pro Vás cenově výhodnější).

Překlady www stránek

MemoQ – CAT (computer-assisted translation) nástroj pro profesionální překladatele od společnosti MemoQ Translation Technologies Memsource – cloudová platforma pro automatizaci a lepší efektivitu překladů Pspad pro úpravy kódu HTML a také PHP, JavaScript aj. PhpStorm pro úpravy kódu HTML, PHP, JavaScript aj. Adobe Photoshop pro úpravy bitmapové (rastrové) grafiky CorelDRAW pro úpravy vektorové grafiky

Také nabízíme překlady do ukrajinštiny a/nebo ruštiny Vašich www stránek:

 • HTML soubory překládáme v jednom z nástrojů CAT (SDL Trados, MemoQ). Pak finální úpravy provádíme v jednom z editorů zdrojových kódů, např., v PSPadu, Notepadu++.
 • soubory PHP, JavaScript aj., pokud obsahují textové řetězce, překládáme v IDE PhpStorm.
 • pro překlad databáze MYSQL budeme potřebovat export (obyčejně v XML) a vyžaduje se spolupráce s webmasterem.
 • grafickou část překládáme pomoci odpovídajících grafických editorů (Adobe Photoshop – pro úpravy bitmapové (rastrové) grafiky, CorelDRAW – pro úpravy vektorové grafiky aj.) a/nebo převedeme jí pomoci ABBYY FineReader do digitální, editovatelné podoby.

Tyto překlady vyžadují spolupráci s tvůrcem webových stránek, tedy s webmasterem. Avšak vzhledem k zásadám naší firmy týkajícím se ochrany osobních údajů a určitým znalostem a dovednostem v oblasti programování nám můžete jednoduše poskytnout přístup ke svým stránkám a my to uděláme kompletně sami.

* Poznámka:

 • soudní a úřední překlady (překlady s ověřením) neprovádíme
 • jazykové korektury neprovádíme.
 • překlady z ruštiny/ukrajinštiny do češtiny/slovenštiny neprovádíme.