Zkratky ve zdravotnictví


NAD - nikotinamidadenindinukleotid

NADP - nikotinamidadenindinukleotidfosfát

NANA - kyselina N-acetylneuraminová

NANB - hepatitis non-A, non-B (starší název)

NATP - novorozenecká aloimunitní trombocytopenická purpura

NC - no change (stav beze změny)

NCE - New Chemical Entity

NCF - neutrofilní chemotaktický faktor

NENPH - novorozenec extrémně nízké porodní hmotnosti

NFR - nepřímá fluorescenční reakce

NGF - nerve growth factor (nervový růstový faktor)

NGR - Intrauterine Growth Retadation (intrauterinní růstová retardace)

NGS - nasogastrická sonda

NHL - nehodgkinské lymfomy

NIBSC - National Institute for Biological Standards and Control

NIDDM - non-inzulíndependentní diabetes mellitus

NK - natural killer cells (přirození zabíječi)

NMR - nukleární magnetická rezonance

NNPH - novorozenec nízké porodní hmotnosti

NNRTI - nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy

NPB - náhlá příhoda břišní

NRTI - nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy

NS - nefrotický syndrom


NSCLC - non-small cell lung carcinoma (nemalobuněčný karcinom)

NSE - neuronspecifická enoláza

NSM - nepřímá srdeční masáž

NST - non-stress test (nezátěžový test)

NTA - Notice to Applicants

NtRTI - nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy

- novorozenecká úmrtnost nebo Nežádoucí účinky

NVNPH - novorozenec velmi nízké porodní hmotnosti

O

OA - osteoartróza nebo osobní anamnéza

OAF - osteoclast-activating factor (faktor aktivující osteoklasty)

OB - obliterující bronchiolitida

OFI - organofosforové insekticidy

oGTT - orální glukózový toleranční test

OCHRIP - Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče

OMCL - Official Medicines Control Laboratories

OPV - živá vakcína proti dětské přenosné obrně

ORL - ušní-nosní-krční oddělení

OTC - ornitin-transkarbamyláza nebo Over-the-counter medicinal product

OXA - oxacilin