Zkratky ve zdravotnictví


FaF - Farmaceutická fakulta University Karlovy

FAP - familiární adenomatózní polypóza

FBLR - fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace

FDA - Food and Drug Administration, USA (Úřad pro výživu a léky)

FDP - produkty degradace fibrinu a fibrinogenu

FEES - operace vedlejších nosních dutin

FEV1 - usilovná forsírovaná jednovteřinová vitální kapacita

FF - fyziologické funkce

FGF - fibroblastový růstový faktor

FH - francouzské hole nebo familiární hyperaldosteronismus

FHP - volný tlak v jaterních žilách

FHTG - familiární hypertriacylglycerolémie

FI - Farmakoterapeutické informace

FIM-A - Federal Institute for Medicines, Austria

FKH - familiární kombinovaná hyperlipidémie

fl - femtolitr

FLH - familiární hemofagocytová lymfohistiocytóza

FM - fibromyalgie

FN - Fakultní nemocnice

FNAB - biopsie tenkou jehlou

FNB - Fakultní nemocnice Bulovka

FP - Family practitioner (dětský lékař)

FRC - funkční reziduální kapacita

FS - fibrilace síní

FSH - folikulostimulační hormon

FSS - familiární menší vzrůst

FT3 - volný trijódtyronin

FT4 - volný tyroxin

FUDR - fluorodeoxyuridin

FV - maximální výdechová křivka průtok-objem

FVC - usilovně vydechnutá vitální kapacita

FW - sedimentace erytrocytů podle Fahraeuse a Westergrena

G

G - glykémie

GABA - gamma-aminomáselná kyselina

GALT - gut- asociated lymphoid tissue (lymfatický systém spojený se sliznicí trávicího ústrojí

GB - Gravesova-Basedowa choroba

GCP - Good Clinical Practice

GENT - gentamicin

GEU - mimoděložní těhotenství

GF - glomerulární filtrace

GH - growth hormone (růstový hormon)

GHTF - Global Harmonization Task Force

GIFT - transfer gamet do vejcovodů

GIP - žaludeční inhibiční peptid

GIT - gastrointestinální trakt

GLP - Good Laboratory Practice

GMP - Good Manufacturing Practice nebo guanozinmonofosfát

GM-CSF - faktory stimulující kolonie granulocytů a makrofágů

GMT - gamma-glutamyl transferáza

GnRH - gonadoliberin

GP - General practitioner (praktický lékař)

GT - gonadotropiny

GTN - gestační trofoblastická nemoc

GVHD - graft-versus-host disease (reakce štěpu proti hostiteli)

GVL - graft-versus-leukaemia effect (reakce štěpu proti leukémii)