Kalkulace překladu on-line

Zde můžete on-line zjistit odhadovanou cenu konečného textu (objem konečného textu v ruštině je přibližně o 14% a v ukrajinštině o 10 % větší, než originál v češtině).

1. možnost:

Zadejte do políčka níže počet znaků (včetně mezer).

Ve Wordu 2003 můžete zjistit následujícím způsobem: v nabídce Nástroje vyberte Počet slov. V okýnku pak naleznete Znaky (včetně mezer). viz Obrazek

Ve Wordu 2007 a výše klikněte na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu na Počet slov. Zobrazí se Vám stejné okénko jako ve Wordu 2003. Také můžete toto okénko vyvolat dvojklikem na Slova: na liště dole vlevo. viz Obrazek

2. možnost:

Vložte Váš text do textového pole a zmáčkněte tlačítko „Spočitat“.