Ceník

Překladatelské služby

Běžná sazba:

  • překlad do ruštiny 250 ,- Kč/NS* (1,- Kč/slovo)
  • překlad do ukrajinštiny 270 ,- Kč/NS* (1,08 Kč/slovo)

Příplatky za rychlost:

  • 8 - 10 NS / den + 50 %
  • nad 10 NS / den + 100 %

Jazykové korektury:

neprovádíme


  • * 1 NS (normostrana) = 1800 znaků včetně mezer.
  • * Cena se stanovuje dle skutečného objemu konečného textu (viz. Kalkulace překladu).
  • * Lze se předem dohodnout na smluvní ceně (pro stálé zákazníky a překladatelské agentury).
  • * Nejsme platci DPH.

Normostrana

1 NS - normostrana - obsahuje 1800 znaků výsledného textu s mezerami, nebo 250 slov.

Počet normostran se zjišťuje dle počtu znaků přeloženého textu pomocí menu Nástroje - Počet slov - Znaky (vcetne mezer) v programu Microsoft Word 2003 nebo Počet slov na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu ve Wordu 2007 a výše. Číslo zde uvedené se dělí 1800 a výsledkem je počet normostran.