Překlady do ukrajinštiny a ruštiny

Rodinná firma

Překlady od rodilých mluvčích

Překládáme do ukrajinského a ruského jazyka již od roku 2003

OBJEDNAT PŘEKLAD

FAQ


Odpovědi na nejčastější dotazy zákazníků

Dle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 77/1993 Sb. :

"Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část".

Výpočet je jednoduchý – pokud vynásobíte 30 číslem 60, získáte 1 800. To znamená, že 1 normostrana obsahuje 1 800 znaků včetně mezer. Přibližně to odpovídá 250 slovům běžného textu.

Ne. Překládáme pouze do našich rodných jazyků — ukrajinštiny a ruštiny. Jen tak můžeme zaručit vysokou kvalitu překladů.

Ne. Provádíme korektury pouze našich vlastních textů před jejich odesláním zákazníkovi.