Překlady do ukrajinštiny a ruštiny

Rodinná firma

Překlady od rodilých mluvčích

Překládáme do ukrajinského a ruského jazyka již od roku 2003

OBJEDNAT PŘEKLAD

Home


O nás a naši práci

Firma byla založena v roce 2003. Od té doby bylo do ukrajinštiny a ruštiny přeloženo nespočet textů z mnoha oborů. Jsme rodilí mluvčí ukrajinštiny a ruštiny s vysokoškolským vzděláním v oborech zdravotnictví, biochemie, IT a elektroniky. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni překládat a již jsme překládali v mnoha oblastech od obecných textů přes vysoce odborné až po vědecké články. Pracujeme se špičkovým software a na výkonném hardware. Převážně překládáme s použitím CAT nástrojů (SDL Trados Studio, MemoQ, Memsource).

Proč si vybrat zrovna nás?

Jsme odborníci v překladatelství z češtiny a slovenštiny do ukrajinštiny a ruštiny a v branži rozhodně nejsme žádnými nováčky – na překladatelském trhu jsme již od roku 2003. Naším cílem je naprosto spokojený zákazník. K našim přednostem patří:

 • Jsme rodilí mluvčí ukrajinského a ruského jazyka
 • Dlouholeté zkušenosti v oboru překladatelství
 • Kontrola i korektura překladů na výstupu
 • Vysoká kvalita překladů
 • Spolehlivost

Nabízíme profesionální překlady do ukrajinštiny a ruštiny v těchto oborech:

Poznámkový blok pro soubory ve formatu .txt WordPad pro soubory ve formatu .rtf Microsoft Word pro soubory ve formatu .doc, .docx Apache OpenOffice.org Writer pro soubory ve formatu OpenDocument – .odt ... Microsoft Excel pro soubory ve formatu .xls, .xlsx Apache OpenOffice.org Calc pro soubory ve formatu .ods, .ots
 • běžné a obchodní
 • technické překlady
 • smluv, právnických, ekonomických a finančních textů
 • www stránek
 • manuálů a příruček
 • zdravotnické dokumentace (chorobopisy, překlady lékařských zpráv a jiné medicínské materiály)
 • mediko-biologických textů
 • expresní překlady
 • ...

Přijímáme objednávky na překlady do ukrajinštiny a/nebo ruštiny v jakémkoliv formátu:

Microsoft PowerPoint pro soubory ve formatu .ppt, .pptx Apache OpenOffice.org Impress pro soubory ve formatu .odp, .odg a .otp Foxit PhantomPDF pro soubory ve formatu .pdf ABBYY FineReader pro rozpoznávání textů v fotografiích, naskenovaných kopiích, souborech PDF SDL Trados Studio – CAT (computer-assisted translation) nástroj pro profesionální překladatele
 • textové soubory (.doc, .docx, .txt, .rtf, .odt, .sxw ...)
 • tabulky Excel a OpenOffice.org Calc (.xls, .xlsx, .ods, .ots)
 • grafické soubory (.tif, .jpg, .png, .gif, .psd ...)
 • prezentace PowerPoint a OpenOffice Impress (.ppt, .pptx, .odp, .odg a .otp)
 • soubory ve formátu pdf , html, php atd.
 • v papírové podobě
 • ...

Pro převod obrázků dokumentů (fotografií, naskenovaných kopií, souborů PDF) do digitálních, editovatelných formátů, používáme technologii ABBYY OCR (ABBYY FineReader). Pro kvalitní rozpoznávání textů ten vyžaduje aby při skenovaní bylo zvoleno DPI 300 (600 pro malý text) a se škálou odstínů šedé. Proto Vás žádáme, abyste při skenování dodržovali tyto požadavky.

Pokud je to možné (a na přání zákazníka), snažíme se zachovat formát překladu stejný, nebo co nejblíže k originálu. K tomu velmi napomáhá použití CAT nástrojů (kromě toho – bude to pro Vás cenově výhodnější).

Překlady www stránek

MemoQ – CAT (computer-assisted translation) nástroj pro profesionální překladatele od společnosti MemoQ Translation Technologies Memsource – cloudová platforma pro automatizaci a lepší efektivitu překladů Pspad pro úpravy kódu HTML a také PHP, JavaScript aj. PhpStorm pro úpravy kódu HTML, PHP, JavaScript aj. Adobe Photoshop pro úpravy bitmapové (rastrové) grafiky CorelDRAW pro úpravy vektorové grafiky

Také nabízíme překlady do ukrajinštiny a/nebo ruštiny Vašich www stránek:

 • HTML soubory překládáme v jednom z nástrojů CAT (SDL Trados, MemoQ). Pak finální úpravy provádíme v jednom z editorů zdrojových kódů, např., v PSPadu, Notepadu++.
 • soubory PHP, JavaScript aj., pokud obsahují textové řetězce, překládáme v IDE PhpStorm.
 • pro překlad databáze MYSQL budeme potřebovat export (obyčejně v XML) a vyžaduje se spolupráce s webmasterem.
 • grafickou část překládáme pomoci odpovídajících grafických editorů (Adobe Photoshop – pro úpravy bitmapové (rastrové) grafiky, CorelDRAW – pro úpravy vektorové grafiky aj.) a/nebo převedeme jí pomoci ABBYY FineReader do digitální, editovatelné podoby.

Tyto překlady vyžadují spolupráci s tvůrcem webových stránek, tedy s webmasterem. Avšak vzhledem k zásadám naší firmy týkajícím se ochrany osobních údajů a určitým znalostem a dovednostem v oblasti programování nám můžete jednoduše poskytnout přístup ke svým stránkám a my to uděláme kompletně sami.

* Poznámka:

 • soudní a úřední překlady (překlady s ověřením) neprovádíme
 • jazykové korektury neprovádíme.
 • překlady z ruštiny/ukrajinštiny do češtiny/slovenštiny neprovádíme.